(၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ် သင်ကြားရေးအစီအစဉ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)

ကြေညာချက်(၃/၂၀၂၃)

၁။    နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)တွင် (၂၀၂၃-၂၀၂၄)ပညာသင်နှစ်၏ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများဖြစ် သည့် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ်၊ ပဉ္စမနှစ်နှင့် ဆဌမနှစ် သင်တန်းများအားလည်းကောင်း၊  (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ်၏ ဒုတိယနှစ်(ဒုတိယနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအားလည်းကောင်း ဖော်ပြပါ သင်တန်းကာလအစီအစဉ်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက သင်တန်းရေးရာရာဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၈၅၅၀၀၆၀ သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

စဉ်အကြောင်းအရာမှထိကြာမြင့်ချိန်
ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသားများအားလုံး ကျောင်းအပ်(စတင်)လက်ခံရက်၁၆.၁၁.၂၀၂၃(ကြာသပတေးနေ့)
သင်တန်းနှစ်များအားလုံး ကျောင်းအပ်(စတင်)လက်ခံရက်၁၄.၁၁.၂၀၂၃(အင်္ဂါနေ့)
ကျောင်းဖွင့်လှစ်မည့်ရက်၂၃.၁၁.၂၀၂၃(ကြာသပတေးနေ့)
စာသင်ကြားကာလ၂၃.၁၁.၂၀၂၃၁၄.၃.၂၀၂၄(၁၆)ပတ်
ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်၁၅.၃.၂၀၂၄၂၀.၃.၂၀၂၄(၁)ပတ်
နှစ်ဝက်စာမေးပွဲ၂၁.၃.၂၀၂၄၃.၄.၂၀၂၄(၂)ပတ်
အဖြေလွှာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အောင်စာရင်း ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၄.၄.၂၀၂၄၁၀.၅.၂၀၂၄(၅)ပတ်
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်နှင့် Project, Industrial Training, Excursion၄.၄.၂၀၂၄၁၇.၅.၂၀၂၄(၆)ပတ်
Grade ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း     
 
ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်း(လျာထား)အစီအစဉ်
ကျောင်းအပ်လက်ခံရက်၂၇.၅.၂၀၂၄(တနင်္လာနေ့)
၁၀ကျောင်းဖွင့်လှစ်မည့်ရက်၃.၆.၂၀၂၄(တနင်္လာနေ့)
၁၁စာသင်ကြားချိန်(Practical, Practical Exam, Class Work, Assignment များ အပါ အဝင်)၃.၆.၂၀၂၄၂၀.၉.၂၀၂၄(၁၆)ပတ်
၁၂ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်၂၁.၉.၂၀၂၄၂၅.၉.၂၀၂၄(၁)ပတ်
၁၃နှစ်ဝက်စာမေးပွဲ၂၆.၉.၂၀၂၄၉.၁၀.၂၀၂၄(၂)ပတ်
၁၄အဖြေလွှာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အောင်စာရင်း ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၁၄.၁၀.၂၀၂၄၁၅.၁၁.၂၀၂၄(၅)ပတ်
၁၅Project,Industrial Training,  Excursion၁၄.၁၀.၂၀၂၄၈.၁၁.၂၀၂၄(၄)ပတ်
၁၆အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း 

2 thoughts on “(၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ် သင်ကြားရေးအစီအစဉ်”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *