ကျောင်းအပ်လက်ခံရက် တိုးမြှင့်ပေးခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ (၂၃-၁၁-၂၀၂၃) နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မုံရွာ) ရှိ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ အားလုံး၏ ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းကို (၂၂-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *