နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ (၄)နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ