နောက်ခံသမိုင်း


နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) သည်၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် အစိုးရ စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ် ၊ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင်အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၉ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ လည်းကောင်းတိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ မဟာဘွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဘွဲ့ စသည့်ဘွဲ့ပေါင်းများစွာ မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်၊ ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်မှ တာ၀န်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိပါသည်။

တည်နေရာနှင့်အကျယ်အ၀န်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မုံရွာ) သည် ၅၁.၀၆ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့၏ တောင်ဘက်(၈) မိုင် ၁၃ ဖာလုံ အကွာ၊ သမ္ဗုဒ္ဓေဘုရားအနီး ဗောဓိတစ်ထောင်သို့ သွားရာလမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မုံရွာ) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး/ပါမောက္ခချုပ်များ

စဉ်အမည်ရာထူး/တာဝန်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ
၁။ဦးစိုးဝင်းကျောင်းအုပ်ကြီး၉.၃.၁၉၈၁ မှ ၁.၈.၁၉၈၆
၂။ ဦးရွှေဝင်းကျောင်းအုပ်ကြီး၂၅.၇.၁၉၈၆ မှ ၁၇.၂.၁၉၉၂
၃။ ဦးမင်းသန်းကျောင်းအုပ်ကြီး၁၀.၂.၁၉၉၂ မှ ၁၁.၅.၁၉၉၄
၄။ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်ကျောင်းအုပ်ကြီး၁၁.၅.၁၉၉၄ မှ ၃.၁၁.၂၀၀၁
၅။ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး ကျောင်းအုပ်ကြီး၃.၁၁.၂၀၀၁ မှ ၁၅.၈.၂၀၀၂
၆။ဒေါ်အေးနွဲ့စံကျောင်းအုပ်ကြီး၁၆.၈.၂၀၀၂ မှ ၂၉.၁၂.၂၀၀၅
၇။ ဒေါက်တာအောင်စံဖြိုး ကျောင်းအုပ်ကြီး၂၉.၁၂.၂၀၀၅ မှ ၉.၁၀.၂၀၀၆
၈။ ဒေါက်တာအောင်ဆန်းလင်းကျောင်းအုပ်ကြီး၁၀.၁၀.၂၀၀၆ မှ ၃၀.၁၂.၂၀၀၆
၉။ ဒေါက်တာဇာနည်အောင်ကျောင်းအုပ်ကြီး၃၁.၁၂.၂၀၀၆ မှ ၃၁.၁၂.၂၀၀၇
၁၀။ ဒေါက်တာကြည်စိုး ကျောင်းအုပ်ကြီး၁.၁.၂၀၀၈ မှ ၉.၄.၂၀၁၀
၁၁။ ဒေါက်တာရန်အောင်ဦး ကျောင်းအုပ်ကြီး၁၀.၄.၂၀၁၀ မှ ၂၄.၃.၂၀၁၁
၁၂။ ဒေါက်တာဝဏ္ဏဆွေ ကျောင်းအုပ်ကြီး၂၅.၃.၂၀၁၁ မှ ၄.၂.၂၀၁၅
၁၃။ ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ပါမောက္ခချုပ်၅.၂.၂၀၁၅ မှ
၁၄။ ဒေါက်တာရန်အောင်ဦးကျောင်းအုပ်ကြီးမှ
၁၅။ ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ပါမောက္ခချုပ်မှ ယနေ့ထိ